Ku świadomości, Ruch to zdrowie, Umysł i psychika

Jaki mam temperament ruchowy?

Każdy z nas ma określony temperament ruchowy. Powiedziałabym też, temperament energetyczny.
Jedni są bardziej dynamiczni, lubiący wysiłek, treningi wytrzymałościowe, energia ich roznosi. Inni są mniej dynamiczni, wysiłku fizycznego unikają, ich energia jest bardziej statyczna.
Wiemy, że żadne skrajności nie są korzystne, poszukiwanie środka to kierunek zbliżający do harmonii i równowagi. Energetycznej i ruchowej.
Form aktywności ruchowych jest przeogromna ilość. Potrzebny jest jednak wewnętrzny impuls do ich poszukiwania, próbowania i wybierania tych, które na dany moment życiowy są najlepsze.
Poszukujmy, tego co poprawi nam nie tylko sprawność w ciele, ale i humor 🙂

Ilustracja: Sam Toft Artist

https://samtoft.co.uk/