Komunikacja

Piszesz jeszcze odręcznie?

Czy używasz już głównie klawiatury?
Wczoraj usłyszałam w audycji radiowej wzmiankę o pisaniu ręcznym, które zanika. Wzmianka pojawiła się w kontekście praktyk relaksacyjnych. Rozmowę prowadziły dwie młode osoby, wymieniające się m.in sposobami na napięcia spowodowane smartfonami i ogólnie na przebodźcowanie elektroniką. Dało mi to do myślenia. Jak zmienia się nasz mózg bez odręcznego pisania? Raczej na niekorzyść. Notowanie odręczne jest dla funkcjonowania mózgu bardzo przydatne i rozwojowe, tak samo jak ruch fizyczny. Wiele jest na ten temat informacji, badań. Rozwój technologii rozwija nas, czy nie do końca? Przeleciała mi kiedyś przez głowę taka refleksja: żyjemy coraz bardziej wirtualnie by na nowo uczyć się żyć w świecie materialnym. Jest coś na rzeczy.