Ku świadomości

Ukochaj mądrość

Wyszperane w notatkach z filozofii jogi + własne przypisy ()

Nie masz większej siły niż joga (Bóg),
nie masz wierniejszego przyjaciela niż poznanie (doświadczenie własne),
nie masz mocniejszych więzów niż maja (iluzja),
nie masz większego wroga od pychy.

Wykłady z prof. Gerardem Głuchowskim
przypisy własne