Ku świadomości

Wewnętrzny obserwator

Obok ruchu fizycznego interesuje mnie też inny ruch, myśli i emocji. One też są w ruchu na który mamy wpływ, jeśli zdamy sobie z tego sprawę. Możemy wybierać które myśli i/lub emocje zatrzymujemy, a których nie wpuszczamy w swoją przestrzeń życiową.
To bardzo ważny element samorozwoju, jeśli ktoś się tematem interesuje.

W nauce panowania nad pojawiającymi się „w głowie” myślami i sposobem w jaki reagujemy emocjonalnie na określone sytuacje czy ludzi niezwykle przydatna jest obserwacja samego siebie/rozmówcy i reagowanie w sposób, który nas rozwinie, a nie pogrąży.

Rozwojowe są wszystkie myśli i emocje które prowadzą do dobrego rozwiązania dla wszystkich osób w coś zaangażowanych. Roszczeniowe podejście: mi, dla mnie itp., w którym brak empatii, i zrozumienia sytuacji drugiej strony jest wadliwe.

Przykładów jest dużo, wcale nieoczywistych, ponieważ różnie może być interpretowane dobro kogoś czy nasze.

Tak czy inaczej, zachęcam do obudzenia w sobie wewnętrznego obserwatora, i do bycia w tym absolutnie szczerym. Tylko szczere podejście ma według mnie jakiś sens, reszta to gra pozorów i gra na zwłokę.

Zdjęcie: CDRyan