Warsztaty/Zajęcia cykliczne

Obok regularnych zajęć jogi organizowane są również zajęcia warsztatowe  i cykliczne, w miejscu lub wyjazdowe. Warsztaty są intensywniejsze w sensie praktyki asan, są po prostu dłuższe i więcej można zrobić w określonym przedziale czasu. Zajęcia cykliczne są dodatkową formą, w trakcie której prezentowane są inne techniki pracy z ciałem niż joga, ale stanowią dobre jej uzupełnienie.
Jeśli chodzi o wybór miejsc na warsztaty wyjazdowe to nie jest on przypadkowy.
To miejsca sprzyjające wyciszeniu i regeneracji.